top of page

Velkommen til Invisible Beauty Design

Mikrober i overført betydning.

Med et variert tilbud å velge fra, håper vi at du vil finne det du søker. Ta en titt på websidene.

Har du spesielle ønsker angående design eller om du ønsker å få laget en spesiell mikrobe, ta gjerne kontakt!

Nye produkter er under utvikling.

Du er velkommen til å besøke mitt lille galleri og verksted i Bjølstadveien 13, Kråkerøy.

Bestilling gjøres for tiden via e-post: randibruaset@hotmail.no eller

mobil: +47 92 89 40 64. Produktene selges i Inspiria science center, Grålum, Norway.

Takk for at du besøkte websidene, vi håper å se deg igjen snart!

Welcome to Invisible Beauty Design

Microbes figuratively.

With a variety of offerings to choose from , we hope you will find what you seek . Take a look at the web pages.

Do you have special requirements regarding the design or if you would like to have a special microbe , please contact us !

New products are being developed.

You are welcome to visit my little gallery and workshop in Bjølstadveien 13 , Kråkerøy , Norway

Ordering is done currently via e - mail: randibruaset@hotmail.no or

Mobile: +47 92 89 40 64. The products sold in Inspiria science center , Grålum , Norway

Thank you for visiting the website, we hope to see you again soon !

bottom of page